Glede i kor og korsang!

EIDSVOLL KORFORENING

Et aktivt år!

 

2014 er Året med stor Å! 200-årsfeiringen av Grunnloven står sentralt i korets aktiviteter. Vi samarbeider med Norges Musikkhøgskole sammen med andre kor og lag i Eidsvoll gjennom Eidsvoll Musikkråd. Det legges opp til et stortslått arrangement i Verkensparken 17. mai i tillegg til andre aktiviteter i jubileumsåret. Hovedrepertoaret er norsk musikk og sanger som seg 'hør og bør'. Vi skal også arrangere sommerstevnet for Mjøsegnene sangerforbund. Det blir 7. juni i Sundet. Vilberg skolekorps arrangerer Wergelandsstevnet for korps samme dag så vi samkjører arrangementene. Vi tror dette blir flott!

 

Om oss

Våre vedtekter

Terminliste

Oversikt:

Om koret, lover og regler

 

Terminliste, konserter, prosjekter og aktiviteter

Repertoar

hvem kan være med i koret

Styre og utvalg,

kontaktpersoner bilder og referater

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved